Jméno:  Heslo:


Jak uplatnit reklamaci

Přečtěte si prosím Obchodní podmínky, platné od 1. 1. 2014.

  Zákonná odpovědnost z vad (dříve Záruka)
  Vzhledem k tomu, že většina z nás je pravděpodobně normální, budeme se držet starého dobrého termínu "Záruka"

 • Na veškeré námi dodané zboží platí, až na výjimky, (viz dále) zákonná záruční lhůta. Je-li záruční lhůta odlišná, je délka záruky vyznačena přímo v prodejním dokladu, popř. v Kupní smlouvě. Záruku nelze aplikovat na zboží krátkodobé spotřeby jako jsou např. struny, trsátka. Je také třeba rozlišovat mezi záruční dobou a dobou použitelnosti, což může být např. u strun, ústních harmonik apod. zcela individuální, závislé na způsobu používání a údržby. Na Vaše přání Vám délku záruční doby u konkrétního zboží sdělíme před nákupem.
 • Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží způsobené vadným materiálem nebo chybnou montáží ve výrobě.
 • Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodborným zacházením nebo mechanickým poškozením, dále na závady vzniklé přirozeným opotřebením zboží, zásahem nekvalifikované osoby do nástroje nebo zařízení a na poškození vyšší mocí.
 • Záruku nelze uznat ani na vady vzniklé používáním v extremních podmínkách, pro které není daný výrobek určen.
 • U zařízení napájených z elektrické sítě pomocí adapteru, je nutno používat pouze zdroje schválené výrobcem, dovozcem, nebo autorizovaným servisem. Doporučujeme zdroj (není-li již součásti balení výrobku) objednávat současně s nástrojem, použitelné typy naleznete v popisu jednotlivých nástrojů, nebo Vám sami poradíme.
 • Použijete-li neschválený typ zdroje, vystavujete se nejen možnému nebezpečí úrazu elektrickým proudem, ale i riziku poškození nástroje a následné ztrátě záruky!! Pokud není z prodejního dokladu patrný typ použitého síťového adapteru, vždy jej přikládejte k reklamovanému zařízení!
 • V případě jakéhokoliv problému s výrobkem nám prosím vždy nejprve napište nebo zavolejte . Hlavně u elektronických a elektrofonických nástrojů může dojít k projevům, které se laikovi jeví jako závada, mohou však být způsobeny vnějšími vlivy, např. problémy s energetickou sítí, statickou elektřinou, interferencemi s dalšími zařízeními apod.!!! Tyto potíže lze obvykle vyřešit konzultací s námi!

  Reklamaci zboží zakoupeného u nás je oprávněn, a povinen, řešit kterýkoliv zaměstnanec naší firmy. V nejasných případech musí být, dle NOZ o způsobu vyřešení reklamace rozhodnuto do 3 pracovních dnů. Následně, byla-li reklamace uznána jako oprávněná, začíná běžet 30denní lhůta pro odstranění vady, nedojde-li mezi Prodávajícím a Kupujícím k jiné dohodě.
 • V případě oprávněné reklamace hradíme náklady na přepravu opraveného výrobku zpět kupujícímu my, v případě neoprávněné reklamace hradí dopravu kupující.
 • Ve sporných případech rozhoduje o oprávněnosti reklamace vždy výrobce, dovozce, nebo autorizovaný servis!
 • U veškerého zboží firmy Yamaha platí v celé Evropské Unii a ve Švýcarsku tyto podmínky: pdf soubor ke stažení zde.
 • Prosím nezasílejte zboží zpět bez předchozí konzultace s námi!!! Přepravní služby, se kterými nemáme smlouvu mají až několikrát vyšší ceny, což je pro nás nepřijatelné. Dle nové právní úpravy máte nárok na proplacení dopravného v nejnižší možné výši, která je při výběru z různých možností dopravy dostupná. V našem případě tedy dle platného sazebníku PPL, případně České pošty.

 • UPOZORNĚNÍ: Jakékoliv hudební nástroje, s výjimkou nerozbitných drobností, zaslané na reklamaci prostřednictvím České pošty v žádném případě nepřijímáme, zásilka Vám bude vrácena!
  Tato firma není schopna díky svým provozním předpisům hudební nástroje vůbec přepravovat, poštou lze posílat pouze nerozbitné drobnosti (neznáme nástroj, který by přežil házení z výšky 1,20 metru na zem, dle poštovních předpisů). Vzhledem k tomu, že k nám stále chodí nástroje na opravu rozbité, máme s tím skutečně dost zkušeností. Raději prosím přenechejte rozhodnutí o způsobu přepravy na nás! To samozřejmě neplatí pro drobné příslušenství, které nelze, v řádně zabaleném stavu, poškodit při pádu.


  Převzetí zboží a reklamace přepravy

 • Zboží, i zaslané Vám zpět po reklamaci, prosím při převzetí důkladně zkontrolujte, doporučujeme zásilku rozbalit před dopravcem. Pokud jeví známky vnějšího poškození, trvejte vždy na otevření přepravcem a převezměte jen tehdy, přesvědčíte-li se o bezchybnosti obsahu!!! Poškozené zboží nikdy nepřebírejte!!! Dodatečné reklamace poškozené zásilky u přepravce mohou být problematické!!!

  Reklamace oprav

  Na veškeré prováděné opravy platí záruka 3 měsíce od převzetí z opravy.

  Zrušení kupní smlouvy

 • Viz Obchodní podmínky, platné od 1. 1. 2014.

Reklama:

TOPlist