Jméno:  Heslo:


Servis a služby

 • Pozáruční servis elektronických hudebních nástrojů a příslušenství Yamaha®, prodej náhradních dílů Yamaha®.

 • Servis spotřební techniky jako Audio-video apod. neprovádíme! Je to zcela jiná divize Yamahy! Řešte prosím se svým prodejcem.
 • Instalace a opravy elektronických a elektrofonických varhan v obřadních síních, instalace ozvučení pro ně, dle dohody.
 • Opravy strunných a smyčcových nástrojů.
 • Instalace ozvučovacích zařízení (reference např. Sportovní hala Univerzity Palackého Olomouc, gymnázium Olomouc - Hejčín, kostely, kláštery, obřadní a smuteční síně v celé ČR i SR.....). Pozor změna - od roku 2012 provádíme již jen akce malého rozsahu!
 • Instalace snímačů a elektroniky do kytar i jiných nástrojů dle dohody

 • Poradenská činnost je zdarma pouze pro u nás registrované zákazníky!!! Prosím nepleťte si servis s poradenskou službou pro zákazníky jiných prodejců, na to skutečně nejsme vybaveni. Jsme samostatným ekonomickým subjektem, servisní činnost je prováděna na základě smluv s dovozci nebo výrobci. S ostatními prodejci nemáme nic společného! Každý prodejce musí být schopen vysvětlit Vám ovládání toho, co Vám prodal, u autorizovaného prodejce je to dokonce jeho smluvní povinnost. Pokud ne, doporučujeme změnit obchodníka. Právě tak nejsme dodavateli českých návodů k nástrojům a zařízením koupeným v jiných obchodech nebo dovezeným ze zahraničí. Uvědomte si prosím, že i na překlady se vztahují autorská práva a výrobci (dovozci) za ně musí zaplatit nemalé částky. I po vstupu do EU se nic nemění na tom, že český návod je součástí dodávky nástroje, jen je-li nástroj zakoupen v ČR! Je dobré si tedy případný "výhodný dovoz" předem rozmyslet, ceny značkových hudebních nástrojů jsou v celé EU prakticky stejné.

 • Díky za pochopení.


  Reklamace oprav:
 • Na veškeré prováděné opravy (pozáruční) platí zákonná záruka 3 měsíce od převzetí z opravy.
 • U záručních oprav přestává záruční doba běžet, v případě uznané reklamace, dnem převzetí do opravy. Záruční doba se pak prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě. Byl-li kupující uvědoměn o dokončení záruční opravy, je povinen opravené zboží z opravy vyzvednout. Lhůta pro prodloužení záruky končí dnem, kdy byl zákazník povinen opravené zboží převzít, čili kdy byl na vyřízení reklamace od prodejce či záručního servisu prokazatelně upozorněn. Zásadně posíláme email, či SMS zprávy, jejichž kopie jsou uloženy, vyjímečně upozorňujeme telefonicky.
 • Dojde-li k výměně zboží pro neodstranitelné vady, začíná běžet nová záruční lhůta dnem převzetí vyměněného zboží.Reklama:
YAMAHA Revstar

TOPlist