Jméno:  Heslo:


Ochrana osobních údajů

  • Veškeré Vaše osobní údaje, včetně e-mailové adresy a telefonu jsou považovány za důvěrné. Jsou uloženy v naší databázi zákazníků, která slouží pouze pro interní účely, jako například sledování záručních lhůt, množstevních slev za odběr zboží. Údaje nejsou předávány žádným dalším subjektům s výjimkou partnerů zajišťujících přepravu a platební styk a to pouze v rozsahu nutném pro zajištění jejich činosti.
  • Bez výslovné žádosti nikomu nezasíláme žádné reklamní materiály ani nevyžádané e-mailové zprávy.
  • Bez výslovné žádosti nikomu nezasíláme žádné SMS zprávy a nikoho neobtěžujeme telefonickými hovory.

Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Naši registraci u Úřadu pro ochranu osobních údajů si můžete ověřit zde: Zadejte, prosím IČ do pole IČO, nebo použijte Registrační číslo.

IČ: 10622691
Registrační číslo: 00050430Potvrzením své objednávky Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm Prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

Toť litera zákona. Pro úplnost je potřeba si ale uvědomit, že není možné na již jednou vystavených daňových dokladech cokoliv měnit. Tedy nelze z nich ani vymazat Vaše jméno a kontaktní údaje.

Reklama:

TOPlist